Orfeo ed Euridice von C.W. Gluck

5. November 2023 / Fotos Elias Denzler